رفتن به محتوای اصلی
x

مجله تحقیقات نظام سلامت

تناوب انتشار:

فصل نامه

حوزه موضوعی:

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آمار زیستی، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، و علوم تغذیه و صنایع غذایی

نمایه نامه ها: 

Scopus

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ebsco

ISC (Islamic World Science Citation Center)

Magiran

SID (Iran Scientific Information Database)

Google Scholar

Ulrich