رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر و کارشناسان

1

دکتر مرتضی پورفرزام

سرپرست اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه

استاد بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

pourfarzam@pharm.mui.ac.ir

031-37923133

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Pourfarzam

1

دکتر نیره سادات سلیمان­زاده نجفی

کارشناس اداره توسعه و هماهنگی مجلات دانشگاه

journals@mui.ac.ir

031-37923133