رفتن به محتوای اصلی
x

تخلفات پژوهشی

پیشگیری، شناسایی، و پاسخ  به تخلفات پژوهشی (نویسندگان، ویراستاران، ناشران، و داوران)

تخلفات پژوهشی، یک تهدید جدی برای جامعه علمی است. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مکانیسم‌های دقیقی برای پیشگیری و تشخیص وقوع آ­ن­ها دارد. باید در نظر داشت که نویسندگان تنها گروهی نیستند که ممکن است مرتکب تخلف پژوهشی گردند.

 ویراستاران، ناشران، و داوران نیز در رابطه با تخلفات پژوهشی، بایدها و نبایدهایی دارند؛ به عنوان نمونه، داوران وظیفه دارند پیش از انتشار رازداری کنند. آنها نباید اجازه دهند تا حسادت یا رقابت حرفه­ای یا شخصی بر نظرات آنها تأثیر بگذارد. همچنین داوران باید از تأخیر بی مورد در داوری مقاله بپرهیزند.

به طورکلی می­توان به 1. سرقت ادبی و علمی 2. عدم رعایت قانون کپی رایت 3. انتشار تکراری 4. داده­های جعلی و ساختگی (Data fabrication and falsification) 5. انتساب نامناسب نویسندگی یا اختلافات نویسندگی (Authorship disputes) 6. تخلفات در داوری (Peer review misconduct) 7. تأییدیه ­ها Approvals  اشاره کرد.

تخلفات پژوهشی عواقب زیادی برای افراد، مؤسسات، و به طورکلی جامعه علمی به همراه دارد. ارتکاب به تخلفات پژوهشی بسته به نوع تخلف صورت گرفته عواقبی شامل آسیب به اعتبار یک محقق، از دست دادن بودجه اختصاص داده شده، پس گرفتن مقالات منتشر شده، و تحریم­های دانشگاهی دارد.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مجلات دانشگاه توسط انتشارات Medknow منتشر می گردند، در وب سایت این ناشر به آدرس https://www.medknow.com/  به تفصیل موارد توضیح داده شده است.