رفتن به محتوای اصلی
x

تضاد منافع

هنگام سابمیت مقاله، براساس سیاست ناشر می­بایست نویسنده(های) مقاله، هر نوع منافع شخصی، تجاری، سیاسی، دانشگاهی، یا مالی (شامل اشتغال، حمایت مالی تحقیقات، مالکیت سهام ، پرداخت برای سخنرانی یا سفر، مشاوره و پشتیبانی شرکت برای کارکنان) مستقیم یا غیرمستقیم، یا موارد دیگر را که باعث سوگیری در پژوهش می­شود، را آشکار سازند. تضاد منافع شامل مواردی است که کاملاً آشکار نبوده و ممکن است بر قضاوت نویسنده، داوران، و ویراستاران تأثیر بگذارد. تضاد منافع می­تواند موجب افزایش اعتماد به فرآیند بررسی همتا و اعتبار مقالات منتشر شده شود. تضاد منافع بدین معناست که نویسنده، داور، و یا ویراستار؛ روابط مالی (مانند استخدام، مشاوره، مالکیت سهام، حق­الزحمه و گواهی کارشناس حقوقی) یا شخصی داشته باشد که به طور نامناسب بر اعمال (قضاوت علمی) او تأثیر بگذارد. تضاد منافع می­تواند اعتبار علمی مجله و حتی نویسنده را زیر سؤال ببرد.

 

تضاد منافع نویسندگان

از نویسندگان مقاله انتظار می­رود که اطلاعات دقیقی در مورد هرگونه منافع مالی یا تضادهای مالی مربوطه در 5 سال گذشته و برای آینده قابل پیش­بینی ارائه دهند. از نویسندگانی که هیچ منافع مالی مرتبطی ندارند خواسته می‌شود که بیانیه‌ای ارائه کنند که نشان دهد هیچ منافع مالی مرتبط با مطالب موجود در مقاله ندارند. نویسندگان باید نقش حامی مطالعه را در صورت وجود، در طراحی، گردآوری داده­ها، تحلیل و تفسیر داده­ها؛ نوشتن گزارش؛ و تصمیم به ارائه گزارش برای انتشار مطالعه توصیف کنند. به بیان دیگر برای جلوگیری از ابهام، نویسندگان باید به صراحت وجود تعارضات احتمالی را بیان کنند.  تضاد منافع در مقاله، و همچنین در صورت لزوم ارائه جزئیات بیشتر، در نامه­ای به عنوان یک فایل تکمیلی آپلود گردد. نویسندگان همچنین باید افرادی را که از پژوهش حمایت کرده­اند، شناسایی کرده و منبع بودجه حمایت را بیان کنند.

 

تضاد منافع ویراستاران

 در تضاد منافع، ویراستاران باید پیرامون انتشار یا عدم انتشار اطلاعات افشا شده توسط نویسندگان در مورد تضادهای احتمالی تصمیم بگیرند. دانشمندان تعهد اخلاقی دارند که نتایج تحقیقات معتبر را برای انتشار ارائه کنند. به‌علاوه، محققان به‌عنوان افرادی که مستقیماً مسئولیت کار خود را بر عهده دارند، نباید قراردادهایی را منعقد کنند که دسترسی آنها به داده‌ها و توانایی آنها در تجزیه و تحلیل مستقل آنها و تهیه و انتشار مقاله را مختل کند.

با توجه به اینکه بیش از نیمی از مجلات دانشگاه توسط انتشارات Medknow  منتشر می گردند، در وب سایت این ناشر به آدرس https://www.medknow.com/ به تفصیل موارد توضیح داده شده است.