رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت اطلاعات سلامت

تناوب انتشار:

فصل نامه 

حوزه موضوعی:

مدیریت، اطلاع رسانی، سیاستگذاری و اقتصاد در حوزه سلامت

نمایه نامه ها: 

ISC

DOAJ

EMRO

Index Medicus

Index Copernicus

Google Scholar

Irandoc

SID

Magiran