رفتن به محتوای اصلی
x

مجله تحقیقات علوم رفتاری

تناوب انتشار:

فصل نامه

حوزه موضوعی:

روانپزشکی و روانشناسی

نمایه نامه ها: 

ISC

DOAJ

Google Scholar

Iran Medical Journals Information System

Magiran

SID