رفتن به محتوای اصلی
x

کسب ضریب تاثیر(IF) درپایگاه استنادی کلاریویت (Clarivate) توسط 7 مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بر اساس گزارش استنادی مجلات (JCR)  پایگاه استنادی کلاریویت(Clarivate) ، 7 مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که پیش از این در نمایه استنادی منابع نوظهور (Emerging Sources Citation Index) ، نمایه می شد، در ارزیابی مربوط به سال 2022 ، موفق به اخذ ضریب تأثیر، گردیده است.
اسامی این مجلات به شرح زیر می باشد:
1. International Journal of Preventive Medicine
2. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
3. ARYA Atherosclerosis
4. Advanced Biomedical Research
5. Journal of Education and Health Promotion
6. Journal of Research in Pharmacy Practice
7. Research in Pharmaceutical Science
این موفقیت و دستاورد مهم که حاصل بیش از ده سال زحمات بی وقفه سردبیران، هیات تحریریه، مدیران اجرایی، داوران و کارشناسان مجلات مذکور و مدیران و اداره توسعه و هماهنگی مجلات معاونت تحقیقات و فناوری می باشد را به خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک عرض می نماییم.