رفتن به محتوای اصلی
x

انتقال موفقیت آمیز سامانه مجلات دانشکده توانبخشی، مدیریت اطلاعات سلامت و مجله دانشکده پزشکی به پلتفرم جدید

با تلاشهای بعمل امده توسط مدیریت امور مجلات معاونت تحقیقات و فناوری در جهت رفع مشکلات مجلات ، بهبود عملکرد این مجموعه و امکان افزایش دسترسی نویسندگان وکادر اجرایی مجلات و ایجاد پل ارتباطی آسانتر و کاراتر؛ سامانه مجلات دانشکده توانبخشی، مدیریت اطلاعات سلامت و مجله دانشکده پزشکی با موفقیت به پلتفرم جدید منتقل گردید.