رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان

 

دکتر نیره سلیمان زاده

 • بررسی وضعیت علم سنجی مجلات
 • ارزیابی روند انتشار مقالات در مجلات
 • استخراج و تنظیم شرح وظایف و شاخص عملکرد کارشناسان و سردبیران مجلات
 • تهیه گزارش ایندکسینگ مقالات مجلات در نمایه ­نامه­ های مختلف از جمله در اسکوپوس
 • تهیه فرم ارزیابی دوره ای مجلات
 • ارائه مشاوره به دفاتر مجلات دانشگاه
 • طراحی برنامه‌های کنترل کیفی مجلات
 • پیگیری عقد قراردادهای مجلات
 • ارزیابی وضعیت نشر و سامانه‌های مجلات
 • بررسی، طراحی و مدیریت روشهای ارتقای مجلات و استنادات آنها در نمایه نامه‌های بین‌المللی
 • طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارتقای مجلات و افزایش استنادات مقالات
 • بررسی هزینه های مجلات و امور مالی
 • ارزیابی و مدیریت وضعیت هزینه- صرفه انتشار مجلات
 • طراحی مداخلات مرتبط با توسعه و ارتقای مجلات
 • سایر مسئولیت های اجرایی دفتر امور مجلات