آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - طبقه دوم - امور مجلات دانشگاه ‪

ایمیل: info@journals.mui.ac.ir‪

(به منظور ارتباط با هر یک از مجلات جهت کسب اطلاعات و یا پیگیری مقاله، لطفا پس از ورود به سامانه اختصاصی آن مجله در صفحه اول، اطلاعات تماس و آدرس پست الکترونیک آن را ملاحظه نمایید.) ‪

 

تماس با ما:

اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - طبقه دوم - امور مجلات دانشگاه

ایمیل: info@journals.mui.ac.ir

شماره تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۷