آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - طبقه دوم - امور مجلات دانشگاه ‪

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۷‪

ایمیل: info@journals.mui.ac.ir‪

 

تماس با ما:

اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۴ - طبقه دوم - امور مجلات دانشگاه

ایمیل: info@journals.mui.ac.ir

شماره تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۶۷